Đôi nét về SlalomSkating

Trang web này là một công cụ đa ngôn ngữ tạo điều kiện cho bạn tìm hiểu thông tin, cải thiện kỉ năng trong việc tập luyện từ các videos (có hơn 150 videos). Bạn có thể dễ dàng tìm ra bất kì video nào bằng công cụ tìm kiếm của chúng tôi

Trang web của chúng tôi là một cộng đồng gồm nhiều quốc gia, nếu bạn muốn giúp trang web này phát triển tốt hơn, hãy liên lạc với chúng tôi. Hầu hết những người sáng lập trang web này là Tây Ban Nha vì vậy phiên bản tiếng Tây Ban Nha của SlalomSkating là hoàn thiện hơn so với những phiên bản khác.

Chúng tôi có một đội trình diễn, họ sẽ thực hiện các sự kiện hay các show diễn và thúc đẩy sự phát triển của thể loại freestyle.